Taksering


Totalbygg 1 AS  er medlem i Norges Takseringsforbund og har sefikat til å utfører følgende takseringsrapport: 

- Lån og Verditakst
- Tilstandsrapport 
- Boligsalgsrapport Ihht. NS 3600
Levert av